Wydawnictwo Językowe i Specjalistyczne

Praca kariera edukacja

Lista najczęściej używanych słówek z Business English w pracy

Przedstawiamy wszystkim uczącym się języka angielskiego biznesowego (Business English) listę najczęściej używanych słówek w pracy w biurze, dużej firmie międzynarodowej, przez sekretarki, specjalistów ds. HR, finansów, marketingu, menedżerów. Lista ze słówkami została stworzona przez osoby, które pracują w różnych firmach w całej Polsce, jak i zagranicą i komunikują się codziennie w języku biznesowym. Oto słownictwo, które według zapytanych osób są niemalże codziennie używane przez nich w mowie oraz piśmie, co z pewnością znaczenie ułatwi ci pracę zawodową i samą komunikację.

Lista słówek Business English z wymową:

account /ə`kaunt/– konto / rachunek advance /əd'vɑns/– zaliczka / zaliczkować bank balance /bæŋk ˈbæləns/– saldo na koncie bill [bɪl] - rachunek branch [bra:ntʃ]– filia brand /brænd/ – marka catalogue /ˈkætəlɒɡ/ – katalog client / customer /ˈklaɪənt/ /ˈkʌstəmə(r)/ – klient contract /ˈkɒntrækt/ – umowa contractor /kənˈtræktə(r)/ – wykonawca currency /ˈkʌrənsi/ – waluta customer service /ˈkʌstəmə(r) ˈsɜː(r)vɪs/– obsługa klienta data /`deɪtə/ – dane, informacja delivery /dɪˈlɪv(ə)ri/ – dostawa department /dɪˈpɑː(r)tmənt/– dział employee /ɪmˈplɔɪiː/ – pracownik employer /ɪmˈplɔɪə(r)/ – pracodawca entrepreneur /ontrəprə`nə:(r)/ - przedsiębiorca event /ɪˈvent/ – impreza executive /ɪɡˈzekjʊtɪv/– osoba na kierowniczym stanowisku factory / plant /ˈfæktri / plɑːnt/– fabryka, zakład file /faɪl/– plik debt /det/ – dług discount /`dɪskaunt/– rabat down payment /daun `peɪmənt/– zaliczka, zadatek invoice /`ɪnvoɪs/– faktura launch a product /lɔːntʃ ə ˈprɒdʌkt / – wprowadzać produkt na rynek leave /liːv/– urlop loan /ləʊn/– pożyczka loss [los]- strata meeting /`mi:tɪN/– zebranie mortgage /ˈmɔː(r)ɡɪdʒ/ – hipoteka / kredyt hipoteczny order /ˈɔː(r)də(r)/ – zamówienie outgoings /ˈaʊtˌɡəʊɪŋz/ – wydatki profit [`profɪt]– zysk, dochód promotion /prəˈməʊʃ(ə)n/– awans sales representative /seɪls ˌreprɪˈzentətɪv/– przedstawiciel handlowy sample /ˈsɑːmp(ə)l/ – próbka savings /ˈseɪvɪŋ s / – oszczędności signature /`sɪgnətʃə(r)/– podpis stapler /`steɪplə(r)/– zszywacz tax /tæks/ – podatek terms /tɜː(r)ms/ – warunki trade fair /ˈtreɪd feə(r)/ – targi handlowe turnover /`tə:nəuvə(r)/– obroty handlowe wholesale /`həulseɪl/– handel hurtowy wireless /`waɪəlɪs/– bezprzewodowy

Kategorie

  1. Język angielski
  2. Język niemiecki
  3. Darmowe ebooki
  4. Kursy online z certyfikatem
  5. Szkoła

Akceptujemy płatności.pl

Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku

Angielski przez skype

Bestsellery

  1. Intensive Business English
  2. Rozmowa Kwalifikacyjna z Pracodawcą po Angielsku
  3. Wzory Pism Biznesowych w Języku Angielskim
  4. Biznesowe słownictwo i formuły konwersacyjne po angielsku
  5. Jak szybko nauczyć się mówić po angielsku

Klienci o Nas

Dziękuję za nadesłaną książkę. Jestem osobą świeżo po studiach z zaawansowaną znajomością języka angielskiego, która aktywnie rozpoczęła poszukiwanie pracy. Jestem niemal pewna, iż podczas rozmowy kwalifikacyjnej padną pytania w języku angielskim, dlatego bardzo zaciekawiła mnie państwa publikacja. Otrzymany e-book jest ciekawie skomponowany, np. rewelacyjny jest pomysł z lista najpotrzebniejszych czasowników (oczywiście znanych), ale użytych w kontekście możliwej rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Bardzo podoba mi się także zestawienie cech charakteru i oczywiście lista pytań, które mogą być zadane na rozmowie kwalifikacyjnej. Uważam, że taki układ książki porządkuje słownictwo i pozwala na inteligentne i konstruktywne odpowiedzi.
Anna Kaczór.

"Najlepsze rozwiązanie pod słońcem jak zostaje Ci jeden dzień do rozmowy a z językiem nie miało się do czynienia 10 lat!!! Dziękuję! Wszytsko co tu znalazłam było na rozmowie!!!Teraz proszę trzymać za mnie kciuki."
Karolina Olszewska

Myślę, że wydawnictwo wyróżnia nie tylko cena proponowanych ebooków, ale i sposób w jaki autorzy docierają do czytelnika. Podoba mi się iż książki napisane są prostym, zrozumiałym językiem, a ponadto bardzo przykuwają uwagę i sprawiają, że nauka staje się przyjemnym doświadczeniem.
Hania, nauczyciel, lat 30

Publikacje związane z językiem specjalistycznym są bardzo drogie. Brakuje więc książek o podobnej tematyce i w przystępnej cenie. Dlatego nie żałuję zakupionych przeze mnie ebooków. Są bardzo przydatne. Dużo wykorzystuje ich w szkole. Czekam na więcej takich publikacji.
Monika, studentka, lat 22

Te książki są tak naprawdę inne niż wszystkie: konkretne i bardzo praktyczne. Napewno będą przydatne w szkole, pracy, czy na studiach. Te książki rewelacyjnie uświadamiają jak szybko nauczyć się angielskiego, a przy tym nie wpaść w nieprzyjemną rutynę. Książki są godne polecenia:)
Mirek, księgowy, lat 38

Zakupiłam wszystkie ebooki i z każdych korzystam w wolnych chwilach w pracy. Uczę się z nich "jednym tchem". Książki poleciłam znajomym.
Maja, 30 lat, przedstawiciel handlowy

Treść zawarta w książkach łatwo wpada w pamięć. Same ebooki podsuwają dobre pomysły na naukę.
Marcin Ł., 29 lat, budowlaniec


Partnerzy