ebooki językowe

 1. Język angielski
 2. Język niemiecki
 3. e-Poradniki
 4. Darmowe ebooki
 5. Kursy online z certyfikatem
 6. Szkoła

Akceptujemy płatności.pl

Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej

Bestsellery

 1. Język angielski dla logistyków
 2. Kurs Business English
 3. Rozmowa Kwalifikacyjna z Pracodawcą po Angielsku
 4. Wzory Pism Biznesowych w Języku Angielskim
 5. Biznesowe słownictwo i formuły konwersacyjne po angielsku

Nowości wydawnicze

Business English For Trade Fairs Mam Zdanie Na każdy Temat - ebook

Klienci o Nas

"Najlepsze rozwiązanie pod słońcem jak zostaje Ci jeden dzień do rozmowy a z językiem nie miało się do czynienia 10 lat!!! Dziękuję! Wszytsko co tu znalazłam było na rozmowie!!!Teraz proszę trzymać za mnie kciuki."
Karolina Olszewska

Myślę, że wydawnictwo wyróżnia nie tylko cena proponowanych ebooków, ale i sposób w jaki autorzy docierają do czytelnika. Podoba mi się iż książki napisane są prostym, zrozumiałym językiem, a ponadto bardzo przykuwają uwagę i sprawiają, że nauka staje się przyjemnym doświadczeniem.
Hania, nauczyciel, lat 30

Publikacje związane z językiem specjalistycznym są bardzo drogie. Brakuje więc książek o podobnej tematyce i w przystępnej cenie. Dlatego nie żałuję zakupionych przeze mnie ebooków. Są bardzo przydatne. Dużo wykorzystuje ich w szkole. Czekam na więcej takich publikacji.
Monika, studentka, lat 22


Angielski przez skype
Kurs business english

Lista najczęściej używanych słówek z Business English w pracy

Przedstawiamy wszystkim uczącym się języka angielskiego biznesowego (Business English) listę najczęściej używanych słówek w pracy w biurze, dużej firmie międzynarodowej, przez sekretarki, specjalistów ds. HR, finansów, marketingu, menedżerów. Lista ze słówkami została stworzona przez osoby, które pracują w różnych firmach w całej Polsce, jak i zagranicą i komunikują się codziennie w języku biznesowym. Oto słownictwo, które według zapytanych osób są niemalże codziennie używane przez nich w mowie oraz piśmie, co z pewnością znaczenie ułatwi ci pracę zawodową i samą komunikację.

Lista słówek Business English z wymową:

account /ə`kaunt/– konto / rachunek
advance /əd'vɑns/– zaliczka / zaliczkować
bank balance /bæŋk ˈbæləns/– saldo na koncie
bill [bɪl] - rachunek
branch [bra:ntʃ]– filia
brand /brænd/ – marka
catalogue /ˈkætəlɒɡ/ – katalog
client / customer /ˈklaɪənt/ /ˈkʌstəmə(r)/ – klient
contract /ˈkɒntrækt/ – umowa
contractor /kənˈtræktə(r)/ – wykonawca
currency /ˈkʌrənsi/ – waluta
customer service /ˈkʌstəmə(r) ˈsɜː(r)vɪs/– obsługa klienta
data /`deɪtə/ – dane, informacja
delivery /dɪˈlɪv(ə)ri/ – dostawa
department /dɪˈpɑː(r)tmənt/– dział
employee /ɪmˈplɔɪiː/ – pracownik
employer /ɪmˈplɔɪə(r)/ – pracodawca
entrepreneur /ontrəprə`nə:(r)/ - przedsiębiorca
event /ɪˈvent/ – impreza
executive /ɪɡˈzekjʊtɪv/– osoba na kierowniczym stanowisku
factory / plant /ˈfæktri / plɑːnt/– fabryka, zakład
file /faɪl/– plik
debt /det/ – dług
discount /`dɪskaunt/– rabat
down payment /daun `peɪmənt/– zaliczka, zadatek
invoice /`ɪnvoɪs/– faktura
launch a product /lɔːntʃ ə ˈprɒdʌkt / – wprowadzać produkt na rynek
leave /liːv/– urlop
loan /ləʊn/– pożyczka
loss [los]- strata
meeting /`mi:tɪN/– zebranie
mortgage /ˈmɔː(r)ɡɪdʒ/ – hipoteka / kredyt hipoteczny
order /ˈɔː(r)də(r)/ – zamówienie
outgoings /ˈaʊtˌɡəʊɪŋz/ – wydatki
profit [`profɪt]– zysk, dochód
promotion /prəˈməʊʃ(ə)n/– awans
sales representative /seɪls ˌreprɪˈzentətɪv/– przedstawiciel handlowy
sample /ˈsɑːmp(ə)l/ – próbka
savings /ˈseɪvɪŋ s / – oszczędności
signature /`sɪgnətʃə(r)/– podpis
stapler /`steɪplə(r)/– zszywacz
tax /tæks/ – podatek
terms /tɜː(r)ms/ – warunki
trade fair /ˈtreɪd feə(r)/ – targi handlowe
turnover /`tə:nəuvə(r)/– obroty handlowe
wholesale /`həulseɪl/– handel hurtowy
wireless /`waɪəlɪs/– bezprzewodowy

wstecz »

Partnerzy
ROZUMIEM Nasza strona używa pliki cookies aby umożliwić zakupy oraz wysoki standard obsługi.
Jeżeli nadal chcesz korzystać z serwisu, musisz wyrazić na to zgodę. Możesz również zmienić ustawienia dotyczące cookies.